Kursinformation

Kursplanen för AWLS är för närvarande på 21,5 timmar, varav ungefär hälften utgörs av teoretiska föreläsningar och gruppövningar. Resterande tid ägnas åt praktiska övningar och fallpresentationer.

Kursen riktar sig till legitimerad sjukvårdspersonal och ambulanssjukvårdare, samt till studenter på motsvarande utbildningar.

Under föreläsningarna berörs ett brett spektrum av de problem som den medicinska handläggningen i vildmarksmiljö innebär:


 • Initial undersökning
 • Trauma, sårskador och muskuloskeletala skador
 • Lavinkunskap
 • Djur- och insektsbett
 • Internmedicinska problem
 • Drunkning och drunkningstillbud
 • Höghöjdsmedicin
 • Vatten och hygien
 • Hypertermi, hypotermi & köldskador
 • Evakuering och transport
 • Blixtolyckor
 • Dykmedicin
 • Infektionssjukdomar
 • Utrustning
 • Sjukdomar och skador i hud, öron-näsa-hals och ögon

En fullständig kursplan hittar du här (PDF, på engelska).

I kursavgiften på 8900 SEK inkl moms ingår alla måltider under kursen. Kostnad för boende tillkommer. Ett antal rum har preliminärbokats för kursens deltagare – ange referensnr 164905 i samband med bokningen.

Kursen börjar på eftermiddagen torsdag 22/9 och avslutas innan lunch söndag 25/9. Kurstart och -slut är planerade för att passa de flesta ankomster och avgångar med tåg och flyg.

Comments are closed.