Om Abisko

Kursen hålls i natursköna omgivningar på STF Abisko Turiststation. Den byggdes intill Malmbanan – järnvägen mellan Kiruna och Narvik – redan 1902, och är därmed en av de äldsta turiststationerna i den svenska fjällvärlden. Vid turiststationen, som ligger där Abiskojokkens delta mynnar ut i Torne Träsk, startar den 425 km långa Kungsleden. Abisko nationalpark är känd för sin speciella flora med bl.a. många sällsynta växtarter.

Abisko är med sina 300 mm den plats i Sverige som har lägst årlig nederbörd. Det beror på det geografiska läget, strax öster om de höga fjällkammarna som först möter de västliga vindarna från Atlanten. Det mesta av nederbörden faller på den västra sidan av fjällkedjan, och när luftmassorna når Abisko har fukthalten minskat. Vädret brukar därför vara gynnsammare i Abisko än i angränsande områden.

Vi räknar med att de flesta av kursdeltagarna kommer att bo på turiststationen. Föreläsningar och gruppövningar hålls i nyrenoverade lokaler med utsikt över Torne Träsk och fjällvärlden utanför dörren. Praktiska övningar sker utomhus, oavsett väder.

Måltider intas i turiststationens restaurang, och på kvällarna finns möjlighet till social samvaro över en öl i Storstugan. En liten butik med livsmedel, friluftsutrustning och souvenirer finns i samma byggnad.

Comments are closed.