Innbydelse

Benytt sjansen til å kombinere ditt yrke med din lidenskap! I AWLS lærer du å ta hånd om medisinske problemstillinger i et villmarksmiljø. Dette defineres vanligvis utifra lengre avstand til en ordinær sykehusresurser, og at området pasienten befinner seg i påvirkes av ytre faktorer som for eksempel værforhold, høy høyde eller eksponert terreng.
Under kurset, som består av teoretiske forelesninger og en god del praktiske øvelser både innendørs og utendørs, diskuteres hvordan undersøkelse, vurdering, behandling og transport av skadet eller syk pasient påvirkes av disse faktorene. Det vektlegges å kunne improvisere ut i fra begrenset tilgang på materielle ressurser som ofte er tilgjengelig ved friluftsaktiviteter. Beslutning om evakuering og egnede transportmetoder diskuteres og omfattes av praktiske øvelser.
I menyen finner du timeplan for kurset, praktisk informasjon og annet nyttig. Nærmere kursstart vil det også komme et skjema med mer detaljert informasjon.
For de som ønsker å gå videre og utvide sine kunnskaper og erfaringer innenfor villmarksmedisin finnes muligheter for et fellowship-program gjennom the Wilderness Medical Society (FAWM), der AWLS kurset er tellende som en del av utdanningen. Etter gjennomført fellowship-program oppnås FAWM, “Fellow of the Academy of Wilderness Medicine”. Les mer om dette på www.wms.org.

Comments are closed.