Kursinformasjon

Kursplanen for AWLS er for øyeblikket på 21,5 timer, hvorav ca. halvparten er teoretiske forelesninger og gruppeøvelser. Den resterende tiden brukes på praktiske øvelser og kasuistikker. Forelesningene dekker et bredt spektrum av de problemstillinger som medisinsk praksis i et villmarksmiljø innebærer:


 • Primærundersøkelse
 • Traume, sårskader, muskel- og skjelettskader
 • Snøskred kunnskap
 • Dyr- og insektsbitt
 • Indremedisinske problemstillinger
 • Drukning
 • Høydemedisin
 • Vannrensing og hygiene
 • Hypertermi, hypotermi & frostbitt
 • Evakuering og transport
 • Skader fra lynnedslag
 • Dykkemedisin
 • Infeksjonssykdommer
 • Utstyr / utrustning
 • Sykdommer og skader i hud, øre, nese, hals og øye region

En fullstendig kursplan finner du her (PDF, på engelsk).

Kurset starter om ettermiddagen torsdag 22/9 og avsluttes før lunsj søndag 25/9. Kurstart og -slutt er planlagt slik for å passe med de fleste
ankomst- og avgangstider med tog og fly.

Comments are closed.