Inbjudan

Ta chansen att kombinera din profession med din passion! I AWLS får du lära dig om medicinskt omhändertagande i vildmarksmiljö, vilket brukar definieras som att avståndet till ordinarie sjukvårdsresurser är stort, och att skadeplatsen påverkas av yttre faktorer som exempelvis väderförhållanden, hög höjd eller exponerad terräng.
Under kursen, som består av teoretiska föreläsningar och en stor del praktiska övningar såväl inomhus som utomhus, diskuteras hur undersökning, bedömning, behandling och transport av skadad eller sjuk patient påverkas av dessa faktorer. Stor vikt läggs vid att kunna improvisera med de ofta begränsade materiella resurser som finns till hands vid friluftsaktiviteter. Beslut om evakuering och lämpliga transportmetoder diskuteras och övas i praktiken.

I menyn hittar du kursplan, praktisk kursinformation och annat nyttigt. Närmare kursstart kommer också schema och mer detaljerad information att läggas ut.

För den som önskar gå vidare och utöka sina kunskaper och erfarenheter inom vildmarksmedicin finns möjlighet att gå vidare med Wilderness Medical Societys fellowship-program FAWM, där AWLS kan tillgodoräknas som en del av utbildningen. Efter genomfört fellowship-program uppnås FAWM, “Fellow of the Academy of Wilderness Medicine”. Läs mer om detta på WMS.org.

Comments are closed.